Smart tidrapportering

Optimera dina medarbetares prestationer och slipp ofta sena ankomster, långa luncher och oplanerade raster

Förenklar uppgiften att övervaka din personals handlingar
Ger dig möjlighet att disciplinera anställda på distans
Snabba upp arbetsflödet genom att motivera din personal
Hjälper till att minimera kostnader för anställdas stilleståndstid
Fastställ var medarbetarna befinner sig under hela arbetstiden
Fungerar
på distans
 • Beror inte på internettillgänglighet
 • Identifierar
 • Synkroniserar
 • Ger fullständig rapportering
Demonstration
av tjänsten
 • Programmet registrerar arbetstiden och sänder en rapport med ett foto eller från platsen. Och om det behövs registrerar det betalningsformen och det mottagna beloppet.

Smart tidrapportering

Biometrisk funktion för fingeravtryck
 • Lämplig för anställda som är knutna till en enda adress
 • Kontroll av anställda med hjälp av ansiktsidentifiering.
 • Identifierar den anställde genom att läsa av ett fingeravtryck.
Funktion för utfärdande och spårning av verktyg
 • Lämplig för distansarbete
 • Läser streckkoden på ett verktyg och kopplar det till en viss anställd
Ekonomi:

Korrekt och snabbare beräkning av arbetstid

Förenklad beräkning av arbetstid för rapportgenerering och fakturering till kunden

Skapar disciplin bland medarbetarna och förbättrar organisationens image

Visning av check för material som använts på plats

Snabbare dataöverföring till ekonomiavdelningen

Minskade kostnader med 20 % genom införande av straffavgifter

Skydd av uppgifter
 • Dataskydd och sekretess
 • Dubbel identifiering via SMS
 • Programutbildning
 • Förenklad användning och installation
Betalningsmetoder:
Scroll Up